Psykologian demonstraatioiden
tarkoituksena on esitellä erilaisia haivaintopsykologisia ilmiöitä ja havaintoharhojen, illuusioiden kautta  demonstroida havaintojen puutteellisuuksia ja vääristymiä.


Ohessa tee se itse Cafe Wall Illusion.